Nytt sentralmagasin for Arkivverket

Regjeringen har besluttet at det skal bygges et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.

På arkivmøtet i Tromsø i år holdt riksarkivaren et foredrag der han viste til en såkalt KS 1-prosess som kvalitetssikrer
alternativer for framtidig magasinkapasitet for arkivverket. Rapporten er  overlevert Kulturdepartementet og fem
alternativer er vurdert:

1.       Null-alternativet, der det ikke bygges nye magasiner

2.       Fortsatt utbygging i statsarkivene etter hvert som det er behov

3.       Et sentralmagasin – etablering av én enhet som kan ta imot alt det nye materialet

4.       Digitaliseringsalternativet, med digitalisering av ca 15 prosent av det avleverte materialet. Dette makuleres etter 
         digitalisering, man sparer utgifter til bygging av nye magasiner.

5.       Et fullskala digitaliseringsalternativ, der man ikke bygger ny magasinkapasitet, men digitaliserer og makulerer
         papirbasert materiale slik at nåværende magasinkapasitet vil være tilstrekkelig.

 
Anbefalingen fra de tre eksterne kvalitetssikrerne (Terramar AS, Promis AS og Oslo Economics AS) er en trinnvis utbygging av
et sentralmagasin. De har ikke vurdert lokalisering av et slikt sentralmagasin eller hvilke organisatoriske konsekvenser etablering av et sentralmagasin kan få for oppgavefordelingen innenfor Arkivverket.
Regjeringen har nå besluttet å gå for løsningen med et sentralmagasin, og at dette skal etableres i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.​

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) - Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer.