Nyttig statistikk? Arkivstatistikk for 2011

Kulturrådet er ansvarlig  for Arkivstatistikk for 2011 og de skriver om den : ”Vi meiner arkivstatistikken no gjer eit verdefullt bilete av situasjonen rundt og innsatsen med samfunnets arkiver".

Nyttig for hvem? Ja, her finner vi svært nyttig statistikk og informasjon om arkiv i depot, men ikke noe om situasjonen for arkivskaperne. Det kunne vært nyttig å vite hvor mange innsynskrav som sluses gjennom arkivene og resultatet av behandlingen, hvor mange som har gått over til elektronisk arkiv, hvilke systemer som brukes, årsverk som arbeider med arkivdanning og slik kan vi fortsette.  I arkivmeldingen som ble lagt fram 9.november er det forslag om å overføre ansvaret for arkivstatistikken fra Kulturrådet til Riksarkivaren, og vi blir gjerne med på å diskutere hva som er nyttig statistikk for arkivskaperne.

Arkivstatistikk for 2011