Ondets rot i arkivet - NAs innlegg i Klassekampen i dag, 7.06.2017

NAs leder, Marianne Høiklev Tengs, har i dag et innlegg i Klassekampen der Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning kommenteres.

Riksrevisjones rapport

Arkivverket, landets øverste arkivmyndighet, som legger premissene for hvordan arkivene skal skapes, må ta sin del av ansvaret for kritikken. De må på banen nå med andre grep enn å slenge seg på kritikken og si de er rystet over funnene og skal gjennomføre flere og bedre tilsyn. Hjelp forvaltningen med dokumentfangsten er hovedbudskapet!

Les NAs innlegg i KlassekampenOndets rot i arkivet