Riksarkivet 200 år – jubileumskonferansen 6. juni 2017!

På selve 200 års dagen inviterte Riksarkivet til jubileumsfeiring og Norsk Arkivråd fikk gleden av å være representert.

Jubileumskonferansen holdt hus i fasjonable Gamle Logen i Oslo og det var Riksarkivar Inga Bolstad som ønsket alle velkommen og introduserte dagens konferansier, journalist og programleder Eva Bratholm, kjent fra NRK og Dagbladet. Konferansen ble innledet av kulturminister Linda Hofstad Helleland som også var vert for festmiddagen på Akershus Slott senere på kvelden.

Jubileumskonferansen hadde temaet «Riksarkivet før, nå og i fremtiden» og var inndelt i 4 akter som tok for seg Riksarkivets historie i akt 1 og 2, Riksarkivets betydning for fire yrkesgrupper i akt 3 og Riksarkivet i fremtiden i akt 4.

Tre år etter at Norge fikk sin egen grunnlov kom bestemmelsen fra den første regjeringen i Christiania om å opprette et nytt organ, Riksarkivet, den 6. juni 1817. Den ferske regjeringen ønsket å få orden på statens gamle arkivsaker som lå lagret på Akershus slott. Arkivene var i dårlig forfatning og bar preg av å være utsatt for mugg, råte, rotter og tyveri. Ingen visste hva arkivet inneholdt, men det de var sikker på var at norsk dokumentfortid måtte tas vare på, og dette dannet bakgrunnen for opprettelsen av det nye organet, og er grunnen til at Riksarkivet i dag kan feire 200 år.

Vi fikk høre om Riksarkivets historie i fra ulike perspektiv. Professor Gudmund Hernes berettet om arkivenes makt – makten over arkiv. Riksantikvar, Jørn Holme, fortalte Riksarkivets historie i et litt annet perspektiv, om Riksarkivet på flyttefot og om de ulike Riksarkiv-bygningene opp igjennom årene fra da arkivene var plassert på Akershus Slott til nåværende plassering på Sognsvann.

Etter en flott lunsj fikk vi fire svært varierte og spennende foredrag der vi fikk høre hva Riksarkivet hadde å bety for fire yrkesgrupper; journalistene, juristene, underviserne og historikerne, som alle jobber tett mot Riksarkivet.

Konferansen ble avsluttet med å få et innblikk i et Riksarkiv i år 2040, og hvilke forventninger fremtidens digitale arkivbruk kan bli.

I takt med tiden ønsket Riksarkivet å motta digitale bursdagshilsener. I videoen under kan du se vårt bidrag i anledning denne store dagen.

Markeringen av jubileet fortsatte på Akershus slott der kulturminister Linda Hofstad Helleland holdt middag for Riksarkivet. H.M. Kongen var til stede. Det var taler fra kulturministeren og riksarkivar Inga Bolstad. Nestleder i styret og sekretariatsleder representerte NA på middagen. Etter middagen ønsket Riksarkivaren å presentere noen av sine viktige samarbeidspartnere for HM Kongen. NAs nestleder Anja Jergel Vestvold ble presentert  sammen med styreleder for Arkivforbundet og styreleder i Slekt og Data. Det ble en hyggelig samtale om arkivering på papir, og i skyen!

Vi gratulerer Riksarkivet med 200 år!

img_1664.mov (NA videohilsen)

 

ra_200.jpg