Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgitt innstilling, og saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018:

Innstillingen på regjeringen.no

30. januar 2018 arrangerer Norsk Arkivråd dagsseminar om offentlighet og innsyn der avdelingsdirektør Dag Henning Larsen i Riksrevisjonen presenterer rapporten.

Vi følger opp med analyse av rapporten, og innlegg fra blant annet presse, departement, og kanskje Arkivverket. Temaer er; opplæring, veiledning, innsynsbegjæringer og brukervennlighet av sak/arkivsystemer.

Seminarprogrammet oppdateres fortløpende her

Les Riksrevisjonens rapport