Søk stipend - søknadsfrist 7. september

Det kan søkes om midler i tre kategorier:
  - Medlemsstipend
  - Studiestipend
  - Forsknings og Utviklingsmidler

Neste søknadsfrist er 7. september.
Søkere må ha vært medlem i Norsk Arkivråd minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.

 

Alle medlemmer kan søke om stipend til faglig utvikling, som f.eks. deltakelse på kurs og konferanser, studieturer og arkivutdanning med innhold som er relevant for arbeid i dokumentasjonsforvaltning hos en virksomhet.

Det kan også søkes om forsknings. og utviklingsmidler. Prosjektets formål må være å bidra til metodeutvikling, forskning og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning eller bidra til kunnskap om hvordan dokumentasjonsforvaltning inngår i forvaltning eller evner å belyse dens samfunnsmessige betydning.

Her finner du utfyllende informasjon, og søknadsskjemaene

Søknadsfrit 7. september.