Statnett SF er Årets arkiv 2018!

Vi gratulerer!

Fra juryens begrunnelse:

Årest vinner imponerer i sin helthetlige tilnærming til arkivarbeidet både med fokus på prossessledelse og tjenesteorientering. Det er tatt tak i mulighetene i saksbehandlingsverktøyet ved å utvikle bruk av virksomhetsspesifikk metadata, klassifikasjon og virksomhetssøk. Det er etablert et godt samarbeid med relaterte fagområder som har ført til at arkivet blir sett på som en viktig del av virksomhetens prosesser.

Juryen synes det strategiske arbeidet og koblingen til virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet etc. bør premieres. Det viser på en nytenking og en integrasjon av arkiv- og dokumentasjonsforvaltningen med organisasjonens kvalitets- og ledelsesystemer som er nødvendig i dag bør premieres

Åres pris er et litografi av kunstneren Runi Langum.