Storinget ber regjeringen igangsette revidering av arkivloven

Norsk Arkivråd har lenge etterlyst revidering av arkivloven og onsdag ettermiddag kom gladmeldingen!

 

Mens vi er opptatt av å diskutere forslaget til endring av arkivforskriften kom det onsdag ettermiddag den 14.12.2016 en gladmelding fra Stortinget. I vedtak 231 om statsbudsjettet for 2017 ber Stortinget regjeringen om å igangsette revidering av arkivloven av 1999. 

Norsk Arkivråd har lenge etterlyst revidering av arkivloven og ser frem til at dette kommer i gang. Vi vil følge opp saken i de kanaler som er tilgjengelig og tidligere kontakter, og bidrar selvfølgelig med våre innspill så snart vi får muligheten til dette.

Se mer på Stortingets nettsider.