Trondheim byarkiv er årets arkiv!

Prisen Årets arkiv ble delt ut under det 6. norske arkivmøte i i dag.
Årets vinnere er Trondheim byarkiv.

Juryens leder, Vilde Ronge, delte ut prisen - bildet "Ytterst ute" av kunstneren Yngve Reidar Vold. Byarkivar Elin Engen Harder tok i mot på vegne av Trondheim byarkiv.

Årets jury har bestått av Gunn Karin Gjuul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Hanne Wien, journalist i Budstikka, Karen Anderson, professor i arkivfag på Høgskolen i Oslo og Akershus og Mittuniversitetet i Sverige, Sissel Ødegård, redaktør for Arkivråd og Vilde Ronge (leder av juryen), leder for Norsk Arkivråd. Det var til sammen ellve nominerte.

Juryen sier dette om vinneren av Årets arkiv:
 
Dette arkivet har ansvar for både danning og depot, og begge deler utføres med høy faglig kvalitet. Det er ikke tette skott mellom disse funksjonene. Arkivet er utviklingsorientert, samtidig som det løpende arbeidet utføres på en meget god måte. 
De har tatt verdiene åpen og modig et skritt lenger. De har overtatt ansvaret for all håndtering av offentlig innsyn for sin virksomhet, og de samarbeider med andre enheter om å vedlikeholde og tilgjengeliggjøre deler av arkivet for saksbehandlere og brukere.
Arkivet driver utstrakt formidling, både i arkivdanningsfasen og for depotdelen, og har en helhetlig tankegang rundt det å ha en dialog med brukerne der de er – både interne og eksterne. De er på sosiale medier som Flickr og Facebook, og på varierte plattformer som nettbrett og mobil. Dette arkivet er virkelig på tilbudssida, og det vitner om en aktiv satsning på tilgjengelighet der folk er. 
Arkivet legger mye arbeid i sine nettsider, og har opprettet eDialog, en chattetjeneste for både interne og eksterne brukere. 
De har fokus på kompetanse gjennom stadig kompetanseutvikling, samt serviceerklæringer. De har også lesesal der arkivarene bistår med råd og veiledning. I arkivet er det solid arkivfaglig kompetanse og de er flinke og åpne for å dele kunnskapen sin med andre.
Virksomheten regner med å være i mål som fullelektronisk kommune i løpet av 2013… 
Prisen Årets arkiv for 2013 tildeles Trondheim byarkiv for deres innovative satsning på digitale tjenester og dialog med innbyggerne. De fremstår som i front nasjonalt på å modernisere saksbehandling og arkivering i offentlig sektor.

Det var i alt 11 nominerte til prisen. De nominerte er:
Akershus Universitetssykehus HF
Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet
Bærum kommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kriminalomsorgen
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Skatteetaten
Stortingsarkivet
Trondheim byarkiv