UNESCO støtter den Universelle erklæringen om arkiv

UNESCOs generalforsamling har gitt sin tilslutning til den Universelle erklæringen om arkiv, som ble vedtatt av ICA i 2010.

Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast arkivenes viktige samfunnsrolle. Nå har UNESCOs generalforsamling diskutert erklæringen, og gitt sin tilslutning til den. UNESCO oppfordrer også sine medlemsland til å gi sin tilslutning til arkiverklæringen.

Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) omtaler dette som noe av det viktigste som har skjedd i den internasjonale arkivverdenen på flere tiår!

Les Universal Declaration on Archives (Universell erklæring om arkiv)