Utsatt frist for høring om nye bevarings- og kassasjonsregler

Riksarkivet har utsatt svarfristen i høringen om nye bevarings- og kassasjonsregler til 31. desember.

Flere har bedt Riksarkivet om å utsette fristen. Blant dem er Norsk Arkivråd, som sammen med Landslaget for lokal- og privatarkiv henvendte seg til Riksarkivaren. Vi ba om en utsettelse fordi den opprinnelige fristen virket for kort til å få
satt seg godt nok inn i utkastene og få gitt en skikkelig tilbakemelding. Dette er viktige regler som vi skal leve med lenge, 
og det er i alles interesse at det kommer gode og gjennomarbeidede høringssvar.