Velkommen til seminar om dokumentfangst i arkiv

Årlig høstseminar: ”Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”

Norsk Arkivråd arrangerer 27. og 28. oktober i Oslo sitt årlige høstseminar. Årets hovedtema er dokumentfangst  - ”Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”.

Virksomheter risikerer å miste betydelige mengder verdifull dokumentasjon som følge av manglende løsninger for dokumentfangst. På årets høstseminar skal vi se på hvordan organisasjoner kan løse dette.