Vi har svart på høring om forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

NA har kommentert både høringsnotatet og utkastet til veiledning. Vi skriver blant annet at i hvilken grad NFD ønsker å regulere krav til håndtering av dokumentasjon i denne forskriften med veiledning, får departementet selv vurdere, men NA mener at dokumentasjons- og arkivkravene er så sentral for selve saksbehandlingen at de bør tas inn for å sikre god internkontroll.

Les NAs høringssvar

Høringsnotatet og utkast til veiledning på Regjeringne.no