Vi har svart på JDs høring - Endringar i offentleglova m.m – Innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m

NA påpeker at en bør tilstrebe et teknologi- og applikasjonsnøytralt lovverk. Om innføringer i elektroniske kalendere er saksdokumenter eller ikke skal vurderes på grunn av innholdet og ikke verktøyet de er skapt eller mottatt i.