Vi inviterer til møter om Universal Declaration on Archives (UDA) og forslag til revidert arkivforskrift

Det blir presentasjon av punktene i UDA og diskusjon om hva disse betyr for arkivansatte. Vi tar også opp forslaget til ny arkivforskrift og gir innspill til hvordan man kan skrive høringssvar.

UDA
Verdenserklæringen skal brukes til å få mer fokus på arkiv i Norge, og den beskriver det kollektive ansvaret alle i forvaltningen har til å sikre arkiv.

Vi levendegjør UDA ved å lage problemstillinger ut fra de enkelte punktene i erklæringen. Det blir refleksjon og diskusjon om hva erklæringen innebærer i vår arkivhverdag.

Arkivforskriften
Som de fleste er kjent med er forslag til ny forskrift sendt på høring. Fristen for å levere høringsuttalelser er 15. januar, og vi ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer både kjenner innholdet i forslaget og får lyst og kompetanse til å sende inn høringsinnspill.

Det blir møter om UDA og arkivforskriften på følgende steder; Lillesand 6.12., Trondheim 12.12., Bergen 13.12., og Tromsø i januar (dato kommer).
I Oslo blir det møte om arkivforskriften i Oslo 6.12., og møte om UDA i januar (dato kommer).

Møtene er gratis og åpne for alle.

Her finner du alle møteinvitasjoner og påmeldingsskjemaer.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å bli med!

UDA på bokmål
UDA på nynorsk

Høringsnotat – ny forskrift om offentleg arkiv