Vil du være med å diskutere og formulere utkast til NAs høringssvar på Kulturdepartementets forslag til ny arkivlov

Vi arrangerer en workshop i Oslo 25. november kl. 16.00-18.30 og har seks ledige plasser.

Du må ha lest høringsdokumentene fra Kulturdepartementet og du må ha meninger om innholdet!

Det kreves derfor aktiv deltakelse.

Er du interessert? Skriv noen ord om hva du kan bidra med på denne workshopen så fort som mulig, og senest innen 19. november, til NA – postmottak@arkivrad.no