Innmelding

Bli medlem i Norsk Arkivråd

Fyll ut skjemaet nedenfor. Feltene merket med rød stjerne er påkrevde.

Medlemskapet løper inntil det blir sagt opp skriftlig.

Norsk Arkivråd arrangerer kurs, seminarer og medlemsmøter der medlemmer kan delta til medlemspris.
Invitasjoner til alle våre arrangementer sendes pr e-post/informasjonsbrev til e-post-adressen som oppgis som kontakt for medlemskapet.

Ønsker flere personer i virksomheten å motta informasjonsbrev kan e-postadresser meldes inn her.

Navn på personen eller virksomheten som ønsker medlemskap.
Postadresse. Brukes bla. til utsendelse av medlemsbladet.
Fakturaadresse, dersom annen enn postadresse.
Påkrevd ved EHF-faktura!
Epostadresse til personen eller virksomheten (postmottak) som ønsker medlemskap.
Vekt: 
0