Koronakrisen - konsekvenser for dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Til Arkivråd 2/2020

Arkivråds redaksjon ønsker å din tilbakemelding på hvordan du og din virksomhet opplever koronasituasjonen. Hvilke utfordringer dere har hatt, hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hvordan dere tror dette kommer til å påvirke «arkiv- hverdagen» i framtida.

Du kan svare anonymt på undersøkelsen, men for at svarene skal kunne tolkes på best mulig måte setter vi pris på om du fyller ut navnet på virksomheten du arbeider i. Ingen identifiserende opplysninger vil bli trykket eller delt utenfor redaksjonen uten samtykke.

Kan du tenke deg å bli kontaktet for oppfølgingsspørsmål er det fint om du legger inn din kontaktinformasjon her. Ingen identifiserende opplysninger vil bli trykket eller delt utenfor redaksjonen uten samtykke.