Påmelding, kurset "Modernisering av arkivplan" 10.-11. 05.2023

Kurset er dessverre fulltegnet.
Sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg på venteliste og gir deg beskjed hvis det blir ledig plass. Ventelisten er ikke bindene. Du binder deg til påmelding først hvis du får tilbud om plass og takker ja.

Avbestillingsregler

Kursavgift:
5 800,- kr for Norsk Arkivråds medlemmer
6 800,- kr for ikke-medlemmer

Deltakerens arbeidssted. Ved store organisasjoner gjerne også region eller avdeling.
Deltakerens stillingsbeskrivelse
Deltakers e-post adresse.
Navn og fakturaadresse til fakturamottaker, inkludert postnummer og sted.
Ved EHF-faktura må dette feltet fylles ut med ressurs- ansatt- eller avdelingsnummer.
Allergier, matbehov etc.
Målgruppe: De som har ansvar for å utvikle og ajourholde arkivplan og forholdet den har til internkontroll i egen virksomhet.
Beskriv ansvaret har du for arbeidet med arkivplan i din virksomhet.
Hvis du svarte ja på forrige spørsmål ber vi deg beskrive kort på hvilken måte er arkiv- og dokumentasjonsarbeidet integrert i internkontrollsystemet hos dere. Svarte du nei kan du skrive "ikke aktuelt" i dette feltet.
Ønsker du invitasjoner og informasjon fra oss kan du melde din e-postadresse inn ved å kopier lenken nedenfor inn i en ny fane:
http://www.arkivrad.no/informasjonsbrev
Vekt: 
0