Søknad om medlemsstipend

Formål: Sikre deltagelse fra medlemmene på temamøter, seminarer, kurs, og studieturer med innhold som er relevant for arbeid i dokumentasjonsforvaltning hos en virksomhet.
Målgruppe: Gis til ansatte som har dokumentasjonsforvaltning som sitt hovedarbeidsområde.