Søknad om medlemsstipend

Formål: Sikre deltagelse fra medlemmene på temamøter, seminarer, kurs, og studieturer med innhold som er relevant for arbeid i dokumentasjonsforvaltning hos en virksomhet.
Målgruppe: Gis til ansatte som har dokumentasjonsforvaltning som sitt hovedarbeidsområde.

(Faglig begrunnelse for hvorfor arbeidsgiver er positiv til aktiviteten/arrangementet)