NAs innspill til arkivlovutvalget, del to

NA leverte i juli andre del av sitt skriftlige innspill til arkivlovutvalget. Her utdyper NA sine synspunkter på

  • Struktur, virkeområde og reguleringsnivå
  • Arkivansvar
  • Dokumentasjon og arkivvurderingsprosessene
  • Bevaringsvurdering til Arkivverket/depot og plan for overføring
  • Internkontroll

Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål, og NA har nå svart på disse.

  - NAs Innspillet del to

  - Utvalgets oppfølgingsspørsmål og NAs svar

 

Fikk du ikke med deg første del av NAs innspill? Dette kan du lese i nyhetssak fra mars i år.