Status for arbeidet med innspill til lovutvalget

Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.

Presentasjonene fra møtene finner du her.

Norsk Arkivråd skal møte utvalget i midten av februar, og vi vi sammenstille innspillene i forkant. Mer enn 60 personer over hele landet har deltatt, og det har vært stor spredning i temaer som er diskutert. Takk for mange gode ideer og alle bidrag!

Dersom du ikke kunne delta på noen av møtene kan du sende oss dine innspill gjennom dette skjema. Innsendingsfrist er torsdag, 11. januar, for at vi kan få det med i vårt felles innspill til lovutvalget.

Mer om arbeidet kan du lese i vår tidligere artikkel.