Sider

Alle de norske presseorganisasjonene oppfordrer justisministeren til å offentliggjøre kriteriene for evalueringen av offentleglova, skriver Kommunal Rapport. Hvilke kriterier som legges til grunn vil ha mye å si for resultatet av evalueringen, mener pressen.

De nye reglene, som trer i kraft neste år, innebærer at elevmapper ikke lenger kan kasseres. Hovedbegrunnelsen er at elevmappene inneholder viktig rettighetsdokumentasjon som ikke bør slettes. Datatilsynet er skeptisk til de nye bestemmelsene.

På spørsmål fra Kommunal Rapport om når lovrevisjonen er planlagt å starte, svarer Kulturdepartementet at den nye regjeringen ikke har tatt stilling til den forrige regjeringens anbefaling om en revisjon av loven. Derfor kan departementet ikke si noe om når en revisjon eventuelt vil skje.

I sitt forslag til budsjett for 2014 foreslår regjeringen å kutte opprettelsen av et bachelorstudium i arkiv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Norsk Arkivråd har protestert mot det i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Den nye regjeringen utsetter arbeidet med nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og etablering av nytt bachelorstudium i arkivfag i Trondheim.

Den rødgrønne regjeringen hadde i forslaget til statsbudsjett for 2014 foreslått at Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek skulle få kr. 7 532 000, men der foreslår den nye regjeringen nå et kutt på 2 millioner. De andre direktetilskuddene over statsbudsjettet til Misjonsarkivet og Stiftelsen Asta er det ikke forslått kutt i.

Riksrevisjonen har lagt fram det årlige Dokument 1, som er den konstitusjonelle kontrollen med statsforvaltningen. Igjen kommer de med kritikk av manglende dokumentasjon og arkivering.

ARMA International er NAs søsterorganisasjon i USA. De arrangerer hver høst en stor arkivkonferanse som flytter rundt på seg i USA. I år er den i Las Vegas og NAs leder, Vilde Ronge, deltar. Hun skriver reisebrev hjem for å dele opplevelser og faglig input med dem som ikke har anledning til å ta den lange turen over there.

Difi har nettopp publisert en rapport om informasjonsforvaltning der de selv omtaler rapporten slik: Kva er informasjonsforvaltning, kva effektar kan det ha og kva er statusen i offentleg sektor i dag? Konklusjonen i den nye rapporten er at offentleg sektor til dels manglar oversikt over data dei handsamar, og at dette truar informasjonssikkerheit, effektivisering og forenkling i forvaltninga.

I en kronikk i dagens Aftenposten om ytringsfrihet ber Norsk Redaktørforening Regjeringen om å stanse Kulturdepartementets forslag om at SMS-meldinger ikke lenger skal regnes som journalføringspliktige dokumenter.

Sider