Sider

Nesten fire hundre arkivarer er samlet til arkivmøte i Ålesund. Vi skriver reisebrev fra møtet hver dag. Etter utallige oppfordringer har vi også lagt ut Vilde Ronges tale ved festmiddagen 18. april.

Stortinget har behandlet arkivmeldingen i dag. De borgerlige partiene, som utgjør mindretallet i Familie- og kulturkomiteen, gjentok sitt ønske om at regjeringen skal utarbeide en nasjonal strategi for arkivdanning. Det støttes dessverre ikke av stortingsflertallet.

Vilde, som er leder for NA, deltar på AIIMs (Association for Information and Image Management) årskonferanse i New Orleans 20.-22. mars og vil sende hjem reisebrev fra hver av konferansens tre dager. Vi har nå mottatt siste reisebrev, nr. 4.

Stortingets kultur- og familiekomité har lagt frem sin innstilling om arkivmeldingen. Komiteens mindretall foreslår at ”Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for hvordan utfordringene ved arkivdanningen best kan ivaretas, herunder utfordringene knyttet til dokumentfangst fra digitale medier”. Dette er helt i tråd med hva Norsk Arkivråd ønsker seg, og som vi har argumentert for blant annet i komitéhøringen på Stortinget.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer nordiske arkivarer til å bidra til en bok med arbeidstittelen "Utfordringar i arkivdanninga".

Kommunal Rapport har de siste dagene hatt en sak om Stortingets behandling av arkivmeldingen og Olemic Thomessen (H) sier at det ennå ikke er for sent å komme med innspill.

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. september!

Høgskolen i Oslo og Akershus tar fra høsten 2013 over Arkivakademiets undervisningstilbud. Studiet gir som før 30 studiepoeng og er samlingsbasert, med fire samlinger i semesteret. Søknadsfristen er 15. april.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring fra Difi om funksjonelle krav til sikker digital postboks.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om forslag til endringer i pliktavleveringsloven.

Sider