Sider

Vilde, som er leder for NA, deltar på AIIMs (Association for Information and Image Management) årskonferanse i New Orleans 20.-22. mars og vil sende hjem reisebrev fra hver av konferansens tre dager. Vi har nå mottatt siste reisebrev, nr. 4.

Stortingets kultur- og familiekomité har lagt frem sin innstilling om arkivmeldingen. Komiteens mindretall foreslår at ”Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for hvordan utfordringene ved arkivdanningen best kan ivaretas, herunder utfordringene knyttet til dokumentfangst fra digitale medier”. Dette er helt i tråd med hva Norsk Arkivråd ønsker seg, og som vi har argumentert for blant annet i komitéhøringen på Stortinget.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer nordiske arkivarer til å bidra til en bok med arbeidstittelen "Utfordringar i arkivdanninga".

Kommunal Rapport har de siste dagene hatt en sak om Stortingets behandling av arkivmeldingen og Olemic Thomessen (H) sier at det ennå ikke er for sent å komme med innspill.

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. september!

Høgskolen i Oslo og Akershus tar fra høsten 2013 over Arkivakademiets undervisningstilbud. Studiet gir som før 30 studiepoeng og er samlingsbasert, med fire samlinger i semesteret. Søknadsfristen er 15. april.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring fra Difi om funksjonelle krav til sikker digital postboks.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om forslag til endringer i pliktavleveringsloven.

Stortingets familie- og kulturkomité har holdt åpen høring om arkivmeldingen. Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd, holdt innlegg.

22. januar er det åpen høring i Stortinget om arkivmeldingen og NAs leder, Vilde Ronge, skal holde innlegg.

Sider