Sider

Difi arbeider nå med å forbedre Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om utkast til lov om Norsk kulturråd.

Leder for NA, Vilde Ronge, og leder for kursutvalget, Jorunn Bødtker, er i Australia for å delta på ICAs (International Council on Archives) internasjonale kongress i Brisbane. Samtidig benytter de anledningen til å lære om arkivdanning i Australia. Underveis sender de reisebrev hjem.

Norsk Arkivråd har levert kommentarer til Forskningsrådets "Ny policy for innovasjon i offentlig sektor".

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder. Forslaget til ny organisering påvirker arkivene i de berørte organisasjonene.

I dagens utgave av Bergens Tidende står det en artikkel om journalføring der ingressen lyder: Stadig mer av saksbehandlingen i det offentlige går over e-post og SMS. Byarkivaren frykter mye av dokumentasjonen som skal arkiveres går tapt.

Riksarkivaren, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norsk Arkivråd har nå undertegnet en avtale om at HiOA fra høsten 2013 overtar Arkivakademiets undervisningstilbud.

Skulle du ønske at du kunne bidratt mer med all din kompetanse? Har du kanskje også et stort nettverk i bransjen? Og attpåtil er litt kreativ og full av gode ideer? Ja, da har vi oppgaven for deg!

Riksarkivaren har nå sendt på høring forslag til nye bevarings- og kassasjonsregler. Høringsfristen er 1. oktober 2012.

Norsk Arkivråd støtter regjeringens målsetting om å fulldigitalisere offentlig sektor, men har noen kommentarer til to av punktene i programmet.

Sider