Sider

Riksarkivaren, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norsk Arkivråd har nå undertegnet en avtale om at HiOA fra høsten 2013 overtar Arkivakademiets undervisningstilbud.

Skulle du ønske at du kunne bidratt mer med all din kompetanse? Har du kanskje også et stort nettverk i bransjen? Og attpåtil er litt kreativ og full av gode ideer? Ja, da har vi oppgaven for deg!

Riksarkivaren har nå sendt på høring forslag til nye bevarings- og kassasjonsregler. Høringsfristen er 1. oktober 2012.

Norsk Arkivråd støtter regjeringens målsetting om å fulldigitalisere offentlig sektor, men har noen kommentarer til to av punktene i programmet.

Det finnes ingen gode løsninger for å få inn SMS i de Noark-godkjente systemene. Norsk Arkivråd har sendt brev til alle leverandører av godkjente Noark 4 - og 5-løsninger for å melde at behovet er stort. Vi har så langt fått svar fra ACOS, Software Innovation, Visma, Evry og Tieto.

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om forslag til endring av eForvaltningsforskriften § 8.

Difi har undersøkt bruken av sosiale medier i forvaltningen. Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan forvaltningen bruker sosiale medier og sosiale verktøy.

Nasjonalbiblioteket høster inn og lagrer norske nettsider og Datatilsynet har ha stilt krav til håndteringen av opplysningene, men anbefaler lovendring på området.

Regjeringen har nå lagt fram et digitaliseringsprogram. Det er mange punkter der som gjelder arkiv og saksbehandling.

NAs leder Vilde Ronge har skrevet debattinnlegg om journalføring av SMS. Innlegget står på trykk i Bergens Tidende i dag.

Sider