Sider

I spørretimen 10. november stilte Olemic Thommessen spørsmål til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud, om hva hun vil gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor.

Norsk Arkivråd har startet opp en arkivblogg. Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Årlig høstseminar: ”Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp!

Sider