Sider

Arkivloven § 9 - Justisdepartementet har gjort en vurdering av ansvaret for pasientjournalene i et tilfelle der en kommunalt ansatt lege har gått over i privat legevirksomhet.

Kulturdepartementet skal utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har invitert representanter for arkivsektoren til en innspillskonferanse. Norsk Arkivråd holdt innlegg.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Justisdepartementet har fremmet en lovproposisjon om endringer i offentleglova. Det foreslås to endringer.

Papirene til Norsk Arkivråds generalforsamling i Tromsø 4. mai er nå publisert.

Årets generalforsamling avholdes i forbindelse med Det 5. norsk arkivmøtet på Radisson Blu Hotell i Tromsø.

I forbindelse med Kulturdepartementets igangsettelse med en stortingsmelding om arkivfeltet har Norsk Arkivråd og LLP skrevet et brev til Kulturdepartementet der begge organisasjoner tilbyr seg å stille opp som kilder til kunnskap om det som foregår av utviklingsarbeid i norske arkiver.

FAD har bestilt en rapport om felles IKT-utvikling i kommunene, og den konkluderer ikke uventet med at det finnes store gevinstmuligheter ved å øke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune.

Formålet med tildelingsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, og forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er hovedkanalen for dette, og etaten må rapportere skriftlig. Les her hvilke krav Kulturdepartementet stiller til Riksarkivaren i 2011!

Sider