Sider

I 2009 sendte NA et spørsmål til Kulturdepartementet om fortolkning av forholdet mellom arkivlovforskriften og offentleglova når det gjelder selvstendige rettssubjekter som er nye inn under offentlighetsloven. KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar.

I spørretimen 10. november stilte Olemic Thommessen spørsmål til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud, om hva hun vil gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor.

Norsk Arkivråd har startet opp en arkivblogg. Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Årlig høstseminar: ”Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp!

Sider