Sider

Riksrevisjonen har i sin rapport om arkivarbeidet i kommunal sektor kommet med sterk kritikk av at bevarings- og kassasjonsregelverket ikke er oppdatert, og Riksarkivaren har derfor nå nedsatt styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegruppe.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har nå behandlet Riksrevisjonens rapport om arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor.

I 2009 sendte NA et spørsmål til Kulturdepartementet om fortolkning av forholdet mellom arkivlovforskriften og offentleglova når det gjelder selvstendige rettssubjekter som er nye inn under offentlighetsloven. KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar.

I spørretimen 10. november stilte Olemic Thommessen spørsmål til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud, om hva hun vil gjøre for å styrke arbeidet med arkivdanningen i offentlig sektor.

Norsk Arkivråd har startet opp en arkivblogg. Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter.

Årlig høstseminar: ”Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp!

Sider