Sider

Årets generalforsamling avholdes i forbindelse med Det 5. norsk arkivmøtet på Radisson Blu Hotell i Tromsø.

I forbindelse med Kulturdepartementets igangsettelse med en stortingsmelding om arkivfeltet har Norsk Arkivråd og LLP skrevet et brev til Kulturdepartementet der begge organisasjoner tilbyr seg å stille opp som kilder til kunnskap om det som foregår av utviklingsarbeid i norske arkiver.

FAD har bestilt en rapport om felles IKT-utvikling i kommunene, og den konkluderer ikke uventet med at det finnes store gevinstmuligheter ved å øke IKT-samarbeidet i kommunal sektor og mellom stat og kommune.

Formålet med tildelingsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, og forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Tildelingsbrevet er hovedkanalen for dette, og etaten må rapportere skriftlig. Les her hvilke krav Kulturdepartementet stiller til Riksarkivaren i 2011!

Vi har utsatt forslagsfristen til 1.april. Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Det er fullt mulig å foreslå arkivet man selv jobber i. Og husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert!

Arbeidsdokumentene til Noark 5 versjon 3.0 er nå gjort tilgjengelig for gjennomsyn i en blogg opprettet av Riksarkivet.

Det skal vi feire! Det blir mottakelse i Oslo rådhus, jubileumsseminar og festmiddag.

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har sendt brev til Justisdepartementet med kopi til Justiskomiteen, der det etterlyser oppfølging av Stortingets krav om evaluering av offentleglova.

Justisdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om hvorvidt man med hjemmel i offentleglova kan kreve å få utlevert hele OEP- og EPJ-databasene i elektronisk (maskinleselig) form.

Sider