Sider

Vi har utsatt forslagsfristen til 1.april. Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen? Det er fullt mulig å foreslå arkivet man selv jobber i. Og husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert!

Arbeidsdokumentene til Noark 5 versjon 3.0 er nå gjort tilgjengelig for gjennomsyn i en blogg opprettet av Riksarkivet.

Det skal vi feire! Det blir mottakelse i Oslo rådhus, jubileumsseminar og festmiddag.

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har sendt brev til Justisdepartementet med kopi til Justiskomiteen, der det etterlyser oppfølging av Stortingets krav om evaluering av offentleglova.

Justisdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om hvorvidt man med hjemmel i offentleglova kan kreve å få utlevert hele OEP- og EPJ-databasene i elektronisk (maskinleselig) form.

Kulturdepartementet har foreslått endringer i arkivforskriften. Norsk Arkivråd er svært kritisk til forslagene.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter. Arkiver, primært innenfor arkivdanningsfeltet, melder seg på og forplikter seg til å ha ”bloggevakt” i en måned

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp! Fristen for å foreslå kandidater er 1. februar.

Norsk Arkivråd har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv som tar for seg mulige konsekvenser av Kulturdepartementes forslag til endring av arkivforskriften.

De årene det arrangeres ”Norsk arkivmøte” pleier vi å holde vår generalforsamling i løpet av konferansen. I år skal det være Arkivmøte i Tromsø 2.- 4. mai.

Sider