Sider

UNESCOs generalforsamling har gitt sin tilslutning til den Universelle erklæringen om arkiv, som ble vedtatt av ICA i 2010.

Norsk Arkivråd har svart på FADs høringsbrev om endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Har du fått med deg debatten på VG.no der VG ber om kommentarer til at Datatilsynet har pålagt dem å slette Nettby? Norsk Arkivråd har lagt ut følgende kommentar:

Norsk Arkivråds 50-årsjubileum ble feiret med todagers seminar, mottakelse på Rådhuset og festmiddag i Gamle Logen. Nå kan du lese foredragene fra seminaret her på nettsiden.

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til lovendringer i forbindelse med etableringen av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

Prisen Årets arkiv ble delt ut i går under mottakelsen Oslo kommune holdt i anledning Norsk Arkivråds 50-årsjubileum. Åres pris er bildet "Øyeblikket II" av kunstneren Alf Chr. Hvaring. Vi gratulerer Norsk Tipping som vinner av prisen i 2011!

I budsjettforslaget for Kulturdepartementet er det økte bevilgninger til Arkivverket

Det skal vi feire! Det blir mottakelse i Oslo rådhus, jubileumsseminar og festmiddag. Se det oppdaterte programmet! Det er fortsatt mulig å melde seg på!

Norsk Arkivråd har levert svar på Justisdepartementets høring om prøveordning med elektronisk kommunikasjon og endring i forskrift om postforkynning.

Regjeringen har besluttet at det skal bygges et nytt sentraldepot for Arkivverket i tilknytning til Norsk helsearkiv på Tynset.

Sider