Sider

Gudmund Valderhaugs bok ”Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret” er ferdig.

Stortinget har nå vedtatt endringer i offentleglova. Endringene betyr at lønnsslipper og fødselsnummer kan unntas. Endringene i loven trådte i kraft 16. desember 2011.

Arkivakademiet fyller 20 år, og feirer det med både seminar og festmiddag.

Norsk Arkivråd har svart på høringsbrev fra FAD.

OEP (offentlig elektronisk postjournal) har vunnet en internasjonal utmerkelse for beste praksis.

UNESCOs generalforsamling har gitt sin tilslutning til den Universelle erklæringen om arkiv, som ble vedtatt av ICA i 2010.

Norsk Arkivråd har svart på FADs høringsbrev om endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Har du fått med deg debatten på VG.no der VG ber om kommentarer til at Datatilsynet har pålagt dem å slette Nettby? Norsk Arkivråd har lagt ut følgende kommentar:

Norsk Arkivråds 50-årsjubileum ble feiret med todagers seminar, mottakelse på Rådhuset og festmiddag i Gamle Logen. Nå kan du lese foredragene fra seminaret her på nettsiden.

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til lovendringer i forbindelse med etableringen av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret.

Sider