Sider

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. september!

Høgskolen i Oslo og Akershus tar fra høsten 2013 over Arkivakademiets undervisningstilbud. Studiet gir som før 30 studiepoeng og er samlingsbasert, med fire samlinger i semesteret. Søknadsfristen er 15. april.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring fra Difi om funksjonelle krav til sikker digital postboks.

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om forslag til endringer i pliktavleveringsloven.

Stortingets familie- og kulturkomité har holdt åpen høring om arkivmeldingen. Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd, holdt innlegg.

22. januar er det åpen høring i Stortinget om arkivmeldingen og NAs leder, Vilde Ronge, skal holde innlegg.

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til endringer i forvaltningsloven.

Norsk Arkivråd har svart på høringene om forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen og kommunal forvaltning.

Den nye filmen til Arkivverket er en inspirasjonsfilm om arkiv.

Norsk Arkivråds tillitsvalgte har vært på studietur til London.

Sider