Sider

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til endringer i forvaltningsloven.

Norsk Arkivråd har svart på høringene om forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen og kommunal forvaltning.

Den nye filmen til Arkivverket er en inspirasjonsfilm om arkiv.

Norsk Arkivråds tillitsvalgte har vært på studietur til London.

Kulturrådet er ansvarlig for Arkivstatistikk for 2011 og de skriver om den : ”Vi meiner arkivstatistikken no gjer eit verdefullt bilete av situasjonen rundt og innsatsen med samfunnets arkiver".

Norsk Arkivråd var invitert til kulturminister Hadia Tajiks pressekonferanse i forbindelse med at Arkivmeldingen ble lagt fram fredag 9. november.

Endelig er Arkivmeldingen her! Den legges frem fredag 9. november. Kulturminister Hadia Tajik holder pressekonferanse på Riksarkivet.

Prisen Årets arkiv ble delt ut i går under Norsk Arkivråds høstseminar. Årets vinnere er Hafslund Dokumentservice.

Geir Håvard Ellingseter, nestleder i Norsk Arkivråd, deltar på en konferanse i Chicago i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA. Underveis sender han reisebrev hjem.

Dette er tittelen på en fersk artikkel i Kommunal Rapport. Utkastet til stortingsmeldingen om arkiv er unntatt offentlighet som intern. Likevel har arkiv-gruppa i KS fått tilgang på dokumentet.

Sider