Sider

Det finnes ingen gode løsninger for å få inn SMS i de Noark-godkjente systemene. Norsk Arkivråd har sendt brev til alle leverandører av godkjente Noark 4 - og 5-løsninger for å melde at behovet er stort. Vi har så langt fått svar fra ACOS, Software Innovation, Visma, Evry og Tieto.

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om forslag til endring av eForvaltningsforskriften § 8.

Difi har undersøkt bruken av sosiale medier i forvaltningen. Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan forvaltningen bruker sosiale medier og sosiale verktøy.

Nasjonalbiblioteket høster inn og lagrer norske nettsider og Datatilsynet har ha stilt krav til håndteringen av opplysningene, men anbefaler lovendring på området.

Regjeringen har nå lagt fram et digitaliseringsprogram. Det er mange punkter der som gjelder arkiv og saksbehandling.

NAs leder Vilde Ronge har skrevet debattinnlegg om journalføring av SMS. Innlegget står på trykk i Bergens Tidende i dag.

Den siste tiden har det vært svært mye diskusjon om journalføring av e-post, og nå er også SMS tema.

Norsk kulturråd har gitt ut en ny rettledning om lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger.

Da den nye offentlighetsloven trådte i kraft for tre år siden, ble NRK omfattet av loven.

I Aftenposten 8. februar kunne man lese om Norges dokumentarv, et register med rundt 60 kulturhistoriske dokumenter som nå er gjort tilgjengelige for det norske folk. Norsk Arkivråd har skrevet en kommentar til artikkelen.

Sider