Sider

Norsk Arkivråds tillitsvalgte har vært på studietur til London.

Kulturrådet er ansvarlig for Arkivstatistikk for 2011 og de skriver om den : ”Vi meiner arkivstatistikken no gjer eit verdefullt bilete av situasjonen rundt og innsatsen med samfunnets arkiver".

Norsk Arkivråd var invitert til kulturminister Hadia Tajiks pressekonferanse i forbindelse med at Arkivmeldingen ble lagt fram fredag 9. november.

Endelig er Arkivmeldingen her! Den legges frem fredag 9. november. Kulturminister Hadia Tajik holder pressekonferanse på Riksarkivet.

Prisen Årets arkiv ble delt ut i går under Norsk Arkivråds høstseminar. Årets vinnere er Hafslund Dokumentservice.

Geir Håvard Ellingseter, nestleder i Norsk Arkivråd, deltar på en konferanse i Chicago i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA. Underveis sender han reisebrev hjem.

Dette er tittelen på en fersk artikkel i Kommunal Rapport. Utkastet til stortingsmeldingen om arkiv er unntatt offentlighet som intern. Likevel har arkiv-gruppa i KS fått tilgang på dokumentet.

Kommunal Rapport har sendt ut en spørreundersøkelse til landets ordførere. Resultatene viser at bare 10 % har journalført en sms det siste året.

Norsk Arkivråd har svart på oppfordringen "OEP: Sei di meining om tenesta".

Difi har i rapporten «Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere?» kartlagt hvordan noen statlige etater velger, organiserer og samordner publikumskanaler som skranker, telefontjeneste, brev- og e-post samt hjemmesider, altså hvordan publikum når virksomhetene. Postmottak og skanning er blant funksjoner som er omtalt i rapporten.

Sider