Høstseminaret 2024

28. og 29. november på Oslo Kongressenter.
Hold av datoene! Vårt seminarutvalg jobber med programmet.

Noen foreløpig utkast til temaer er:

Ny lov og forskrift
- Noark, hva nå?
- Microsoft 365
- Tilsyn, nye typer tilsyn etter ny lov?
- Kassasjon, bevaring og bærekraft

Fake events
- KI
- Trusselbildet og sikkerhet
- Autensitet

Digital dokumentasjon i fremtiden
- Bygge tjenester på data - hvordan man lager gode tjenester

Årets arkiv 2024