Internkontroll for dokumentasjonsforvaltning

Et digitalt kurs over to dager, 23. og 24. april

Arkivforskriften § 4 sier at «arkivarbeidet skal omfattes av organets internkontroll», men det er ikke gitt nærmere bestemmelser eller veiledning om hva det kan betyr.

Dette kurset omhandler metode og teori om hvordan din virksomhets internkontroll for dokumentasjonsforvaltning kan utvikles og gjennomføres. Vi baserer oss på beste praksis og internasjonale standarder.
Det forutsettes at virksomheten har en arkivplan.

Selve arkivplanen og sammenhengen med internkontroll vil kommenteres, mens den dype gjennomgang av arbeidet med arkivplan foregår i kurset «Modernisering av arkivplan».

Tema som skal behandles
Hva er internkontroll for dokumentasjonsforvaltning?

  • Hva er internkontroll
  • Hvem skal involveres i arbeidet
  • Hvordan implementere internkontroll for dokumentasjonsforvaltning
  • Risikovurdering og lederforankring
  • Hvilke områder kan inkluderes i aktiviteter knyttet til internkontroll

Undervisningsmål
At deltakerne kan planlegge og gjennomføre internkontroll aktiviteter for dokumentasjonsforvaltningen.

Arbeidsmetode
Det vil være både forelesning og arbeid i plenum og gruppearbeid som forutsetter aktiv deltaking fra alle.
Under gruppearbeidet skal deltakerne ha kamera på slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

Innlevering av besvarelse før kursstart
Det skal det besvares en hjemmeoppgave. Dette krever framhenting av noe informasjon om egen organisasjon, og er en viktig forberedelse til kurset og ikke minst gruppearbeidet. Oppgaven skal være besvart en uke før oppstart. Deltakelse forutsetter besvart oppgave.

Kursinstruktører
Geir Magnus Walderhaug – tidligere rådgiver, Universitetet i Oslo
Liv Heidi Siljebråten –  fagdirektør, Ledelsessekretariat- og dokumentasjonsforvaltningsseksjonen, Politidirektoratet

Deltakelse
Dokumentasjon på kursdeltakelse sendes ut kun til de som deltar på hele kurset.

Dagsplan
Tirsdag 23. april:
09.00 -11.30 Undervisning: Introduksjon til internkontroll
11.30 -12.15 Lunsj
12.30 -16.00 Undervisning: Kontekstanalyse og planlegging

Onsdag 24. april:
09.00 -11.30 Undervisning: Kontinuerlig forbedring
11.30 -12.15 Lunsj
12.15 -15.30 Slutt

Kursholderne vil legge inn pauser der det passer i forelesningene underveis i kurset.

Kursavgift
kr. 5 800,- for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 7 800,- for ikke-medlemmer
 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.