Offentleglova i hverdagen

- hvordan fylle kravene i din organisasjon

28. november på Felix Konferansesenter i Oslo

Et kurs om å følge offentlighetsprinsippet
Norsk Arkivråd tilbyr et kurs for arkivansatte og andre som arbeider med innsynssaker. Dette er ikke et kurs som gjennomgår alle unntaksparagrafene i detalj, men det legges vekt på å forstå offentlighetsprinsippet slik det er nedfelt i loven og de ordninger som loven legger opp til for å saksbehandle innsynsforespørsler og klager.
Kurset tar også opp de arkivmessige sidene ved behandling av innsynssaker.

Emner som tas opp:

 • Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
 • Kort om andre innsynslover
 • Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
 • Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak, dokumentunntak
 • Produksjon og publisering av offentlig journal
 • Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
 • Avgjørelsesmyndighet
 • Begrunnelse for unntaksavgjørelser
 • Klagebehandling
 • Nettpublisering av journal og dokumenter
 • Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling
 • Statistikk og interne reglement

Arbeidsmåte:
Forelesning
Oppgaver

Forkunnskaper:
Ha noe kjennskap til offentlighetsprinsippet og ha lest loven før kurset.

Mål:
etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne

 • ha kjennskap til innholdet i den nye offentlighetsloven med forskrift
 • ha kunnskap til å jobbe med rutiner for praktisering av loven i egen virksomhet

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent, Oslo byarkiv
Lise Storfjord, seksjonsleder, Oslo byarkiv
Bim Svedbergh, arkivar i Nordre Follo kommune

Dagsrytme:
09.00 – 09.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
09.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 15.45 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding