Offentleglova i hverdagen

- hvordan fylle kravene i din organisasjon

07. mai på Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo

Kursbevis, presentasjonen fra kurset og evaluering ble sent deltakerne i epost på morgenen 8. mai. 
Har du ikke mottatt den - sjekk søppelpostkassen, og /eller ta kontakt med sekretariatet på postmottak(@)arkivrad.no

Et kurs om å følge offentlighetsprinsippet
Norsk Arkivråd tilbyr et kurs for ansatte i dokumentasjonsforvaltning og arkiv, og andre som arbeider med innsynssaker.

Dette er ikke et kurs som gjennomgår alle unntaksparagrafene i detalj, men det legges vekt på å forstå offentlighetsprinsippet slik det er nedfelt i loven og de ordninger som loven legger opp til for å saksbehandle innsynsforespørsler og klager.
Kurset tar også opp de arkivmessige sidene ved behandling av innsynssaker.

Emner som tas opp:

 • Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
 • Kort om andre innsynslover
 • Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
 • Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak, dokumentunntak
 • Produksjon og publisering av offentlig journal
 • Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
 • Begrunnelse for unntaksavgjørelser
 • Nettpublisering av journal og dokumenter
 • Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling
 • Statistikk og interne reglement

Arbeidsmåte:
Forelesning
Oppgaver

Forkunnskaper:
Ha noe kjennskap til offentlighetsprinsippet og ha lest loven før kurset.

Mål:
etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne

 • ha kjennskap til innholdet i den nye offentlighetsloven med forskrift
 • ha kunnskap til å jobbe med rutiner for praktisering av loven i egen virksomhet

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Lise Storfjord, seksjonsleder dokumentsenteret, Oslo byarkiv, tidligere arkivleder i Forsvarets Forskningsinstitutt
Geir Magnus Walderhaug – tidligere rådgiver, Universitetet i Oslo

Dagsrytme:
09.00 – 09.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
09.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 15.45 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Kursavgift:
kr. 3 500,- for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 4 500,- for ikke-medlemmer