Påmelding, digitalt kurs: "Modernisering av arkivplan" 23.-24.05.2024

 

Avbestillingsregler

Kursavgift:
5 800,- kr for Norsk Arkivråds medlemmer
7 800,- kr for ikke-medlemmer

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Målgruppe:
Kurset passer for deg som har ansvar for å utvikle og ajourholde arkivplan og forholdet den har til internkontroll i egen virksomhet.

Deltakerens arbeidssted. Ved store organisasjoner gjerne også region eller avdeling.
Deltakerens stillingsbeskrivelse
Deltakers e-post adresse.
Navn og fakturaadresse til fakturamottaker, inkludert postnummer og sted.
Ved EHF-faktura må dette feltet fylles ut med ressurs- ansatt- eller avdelingsnummer.
Allergier, matbehov etc.
Målgruppe: De som har ansvar for å utvikle og ajourholde arkivplan og forholdet den har til internkontroll i egen virksomhet.
Beskriv ansvaret har du for arbeidet med arkivplan i din virksomhet.
Hvis du svarte ja på forrige spørsmål ber vi deg beskrive kort på hvilken måte er arkiv- og dokumentasjonsarbeidet integrert i internkontrollsystemet hos dere. Svarte du nei kan du skrive "ikke aktuelt" i dette feltet.
Ønsker du invitasjoner og informasjon fra oss kan du melde din e-postadresse inn ved å kopier lenken nedenfor inn i en ny fane:
http://www.arkivrad.no/informasjonsbrev
Vekt: 
0