Søk stipend - første søknadsfrist i 2018 er 1. mars!

Norsk Arkivråds stipend- og læremiddelkomiteen har utarbeidet nye statutter for Norsk Arkivråds stipendordning.

Det kan nå søkes om midler i tre kategorier:
  - Medlemsstipend
  - Studiestipend
  - Forsknings og Utviklingsmidler

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.
Søkere må ha vært medlem i Norsk Arkivråd minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.

Alle medlemmer kan søke om stipend til faglig utvikling, som f.eks. deltakelse på kurs og konferanser, studieturer og arkivutdanning.

Det kan også søkes om forsknings. og utviklingsmidler. Prosjektets formål må være å bidra til metodeutvikling, forskning og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning eller bidra til kunnskap om hvordan dokumentasjonsforvaltning inngår i forvaltning eller evner å belyse dens samfunnsmessige betydning.

Her finner du utfyllende informasjon, og søknadsskjemaene