Innspill til Arkivlovutvalget

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget og ønsker din hjelp.

"Utvalget skal som grunnlag for lovarbeidet, beskrive de viktigste utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene. Utvalget skal gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner i arbeidet med å sikre samfunnets arkiv". Mandat for et lovutvalg til å revidere arkivloven, Kulturdepartementet, 01.09.2017. Mer informasjon om utvalget finner du på www.regjeringen.no.

Norsk Arkivråd inviterer alle sine medlemmer til å komme med forslag til innspill. ​

Innspillene trenger ikke å være helt gjennomarbeidet. Det viktigste er at vi får en oversikt over hva arkivdanningen opplever som problematisk både i arkivloven og arkivforskriften (begge deler er i utvalgets mandat). Vi ønsker en beskrivelse av hva som er problemet med den enkle henvisningen til eksisterende paragraf, eller forslag om en ny paragraf. Hvis du kan gi en begrunnelse for forslaget er det fint men ikke nødvendig. Frist 11.01.2018

Alle innspill vil bli bearbeidet og samordnet slik at NA kan oversende et felles forslag til utvalget. Til dette ber vi deg om å fylle ut dette SKJEMA og sende det i Word-format til postmottak@arkivrad.no.
 


MEDLEMSMØTER
I tillegg vil alle regionene gjennomføre medlemsmøter, til å innhente innspill i felleskap. Klikk for nærmere informasjon og påmelding.

Region Øst: 29. november, 1. desember og 6. desember i Oslo

Region Nord: 11. desember i Tromsø

Region Midt-Norge: 14. desember i Trondheim

Region Vest: 15. desember i Bergen

Region Sør: 4. januar i Kristiansand

 

Vi håper at du ønsker å være med på å gi innspill til utvalget!

Ved spørsmål kontakt Norsk Arkivråds sekretariat på 22 20 28 90 eller postmottak@arkivrad.no.