Norsk arkivråd

er landets største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv, stiftet 25. oktober 1961. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og fagmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Kurs og seminarer                                                                                                Motta informasjon fra oss

Prisen ble delt ut av juryens på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Anneli Dahl, Anne-Marie Ugland, Hege Elin Nilsen, Charlotte Tokle Poverud, Daniel Tjus Andersen, Siri Skaaret og Sara Blom tok imot prisen på vegne av Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN).
Vi gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket, som tildeles prisen sammen med oss. Anja Vestvold, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten mottok i dag prisen på vegne av NA. Prisen er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi gjør med offentlighet, gjennomsiktighet og dokumentasjonsforvaltning og den motiverer til videre arbeid!
Styreleder Anja Vestvold og styremedlem og nestleder Liv Heidi Siljebråten holdt innlegg i komiteens budsjetthøring.
– en møteplass for diskusjon – 8. november kl 16.00-18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon. Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.
Norsk Arkivråds styreleder Anja Vestvold og styremedlem og kompetanseansvarlig Sara Blom har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.
Norsk Arkivråd var på Slottsplassen og overrakte blomster og feiret at vi har fått en Digitaliserings- og forvaltningsminister. Vi gratulerer også Norge og regjeringen med å ta helt nødvendige grep for å sikre at vi ikke faller bakpå i digitaliseringen. Utnevnelsen av en minister med digitalisering som sitt ansvarsområde sammen med arbeidet som er startet for å utforme en ny digitaliseringsstrategi, gir oss tro på at vi nå kan se fram til en bedre situasjon for IT-politikken.
Norsk Arkivråds strategi for inneværende periode er at vi skal øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen. Et av handlingspunktene for å oppnå dette er at vi skal delta i debatten og svare på høringer som har relevans for digitalisering, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning . Og akkurat nå er det flere parallelle løp som faller inn under dette som vi i styret jobber med.
- en møteplass for diskusjon 29. august kl 16.00 – 18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon. Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.