Foreningen INIO

Norsk Arkivråd byttet på generalforsamlingen 12. juni 2024 navn til Foreningen INIO. Vi er landets største faglige interesseorganisasjon for informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv, stiftet 25. oktober 1961. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i fagområdet. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Foreningen INIO arbeider med kunnskapsheving, vi arrangerer kurs, seminarer, og fagmøter.
To ganger i året utdeles stipender.

Kurs og seminarer                                                                                                Motta informasjon fra oss

Det er en stor glede for meg å ønske varmt velkommen til foreningen INIO etter at generalforsamlingen i juni stemte for navneendring fra Norsk Arkivråd til Foreningen INIO med 30 mot 3 stemmer (en avholdende). Det nye navnet, Foreningen INIO, er en assosiasjon til informasjonsforvaltning.
- digitalt møte 20. juni kl. 11.-12.30 Presentasjonene fra møtet finner dere her: Foredrag fra fag- og medlemsmøter
Styrer legger frem forslaget på årets generalforsamling. Frem til den vil vi fortelle om bakgrunnen for behovet for nytt navn, og vi vil presentere navnet.
Årets generalforsamling holdes på Thon Hotel Opera, 12. juni kl. 15.15-18.00
Vi viser til tidligere nyhet om at NA og seks andre organisasjoner var på innspillsmøte 13. februar i år om ny arkivforskrift. På møtet fikk vi anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer. Innspillene våre er levert i dag og kan leses her.
Akkurat nå er det såkalt departementsforeleggelse (høring kun til departementene) om den nye arkivloven.
NA mener at vi i dag ikke har gode regler for journalføring og arkivering og synes det er oppsiktsvekkende at komiteens flertall ikke tar inn over seg de utfordringene vi har i dag.
Vi følger arbeidet tett og jobber med innspill til Arkivverket. Nestleder Liv Heidi Siljebråten og Jorunn Bødtker, styremedlem og ansvarlig for politikkutforming, vil representere NA i innspillsmøte med Arkivverket til uken. Vi håper at arbeidet er i rute slik at ny arkivlov med forskrift kan tre i kraft fra 1. januar 2025.