Norsk arkivråd

er landets største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv, stiftet 25. oktober 1961. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og fagmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Kurs og seminarer                                                                                                Motta informasjon fra oss

Vi viser til tidligere nyhet om at NA og seks andre organisasjoner var på innspillsmøte 13. februar i år om ny arkivforskrift. På møtet fikk vi anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer. Innspillene våre er levert i dag og kan leses her.
Akkurat nå er det såkalt departementsforeleggelse (høring kun til departementene) om den nye arkivloven.
NA mener at vi i dag ikke har gode regler for journalføring og arkivering og synes det er oppsiktsvekkende at komiteens flertall ikke tar inn over seg de utfordringene vi har i dag.
Vi følger arbeidet tett og jobber med innspill til Arkivverket. Nestleder Liv Heidi Siljebråten og Jorunn Bødtker, styremedlem og ansvarlig for politikkutforming, vil representere NA i innspillsmøte med Arkivverket til uken. Vi håper at arbeidet er i rute slik at ny arkivlov med forskrift kan tre i kraft fra 1. januar 2025.
Saken er ennå ikke behandlet i Justiskomiteen. Her kan det for eksempel bli høring i Stortinget. Vi følger med!
Prisen ble delt ut av juryens på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Anneli Dahl, Anne-Marie Ugland, Hege Elin Nilsen, Charlotte Tokle Poverud, Daniel Tjus Andersen, Siri Skaaret og Sara Blom tok imot prisen på vegne av Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN).
Vi gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket, som tildeles prisen sammen med oss. Anja Vestvold, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten mottok i dag prisen på vegne av NA. Prisen er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi gjør med offentlighet, gjennomsiktighet og dokumentasjonsforvaltning og den motiverer til videre arbeid!
Styreleder Anja Vestvold og styremedlem og nestleder Liv Heidi Siljebråten holdt innlegg i komiteens budsjetthøring.